26/01/17

Synge i Mariakirkens kantori?

Mariakirkens kantori ble startet opp etter at Mariakirken ble gjenåpnet i 2015. Kantoriet er inn i en fin utvikling, og har nå 16 medlemmer. Prioritert oppgave er medvirkning ved gudstjenestene i Mariakirken om finner sted søndager kl. 18.00. 

Mariakirken

Kantoriets dirigent, Karstein Askeland arbeider målrettet med å utvikle korets kvaliteter slik at konsertproduksjoner om ikke lenge blir en del av oppgaven til Mariakirkens kantori.

Målsetningen er et kor med 20 sangere, jevnt fordelt mellom stemmegruppene. Hvis du er interessert i å synge i Mariakirkens kantori er du velkommen til å kontakte Karstein Askeland, e-post: ka668@kirken.no