03/01/12

Godt nytt år!

NYHETER UKE 2: Bergen kirkelige fellesråd utfører omfattende oppgraderinger i IT-systemet, og vi blir dessverre ikke å nå pr epost eller fasttelefon før 16. januar. Ved hastesaker som vedrører kirkemusikken, prøv domkantors private epost: post@kjetilalmenning.com
Godt nytt år