22/06/11

Sommerserien

Velkommen til internasjonale orgelkonserter i Johanneskirken onsdager kl. 19.30 og i Bergen domkirke torsdager kl. 12 og søndager kl. 19.30.
Johanneskirkens orgel
Også i år kan vi presentere en rikholdig konsertserie med våre egne samt besøkende organister fra inn- og utland. Se i konsertkalenderen for mer informasjon. Velkommen!