31/05/10

Southwark Cathedral Choir

Vi takker for et veldig hyggelig besøk fra vår vennskapsmenighet i London!

Southwark Cathedral

Koret fra Southwark i London deltok i Bergen domkirke med flere arrangementer:

Fredag 4. juni kl. 19:30 Kirkekonsert. Engelske Anthems og hymner

Lørdag 5. juni kl. 17:00 Evensong, etter klassisk engelsk tradisjon

Søndag 6. juni kl 11:00 Høymesse

Takk til alle som kom og hørte på!