Kontakt

Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet

OM OSS

Bergen domkirke menighet ønsker å være et kirkemusikalsk kraftsenter i Norge, i Bjørgvin bispedømme og i Bergen by. Vi vil være en viktig initiativtager og samarbeidspartner for kirkemusikk med fokus på synlig aktivitet, stor variasjon og høy kvalitet.

Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet har et bredt samarbeid med andre kulturinstitusjoner, eksempelvis Bergen Barokk, Barokksolistene, Bergen Bachsolister, Griegakademiet, Collegium Musicum, Sjøforsvarets musikkorps, Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Nasjonale Opera, Edvard Grieg Kor, Opera Bergen, Bergen Operakor med flere.

Bergen domkirke menighet omfatter størstedelen av Bergen sentrum, og ble opprettet 1. januar 2002 da seks sentrumsmenigheter ble slått sammen til en. Bergen domkirke, Johanneskirken, Nykirken, St. Jakob kirke og Mariakirken hører til menigheten.

Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet er støttet av H. Westfal-Larsen og Hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond, Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth født Knutzens Fond til Bergen bys vel, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kirkelige Fellesråd, Opplysningsvesenets Fond m.fl.

Kirkemusikk i Bergen domkirke menighets hovedstøttespillere er Bergen kommune og Norsk Kulturråd.


KONTAKT

Domkantor Kjetil Almenning ka478@kirken.no

Domkantor Sigurd Melvær Øgaard so342@kirken.no 

Kantor Eivind Berg eb628@kirken.no

Kantor Karstein Askeland ka668@kirken.no

Barne og ungdomskantor Eirik Breivik Minde em833@kirken.no