Bergen Domkor

Bergen Domkor er et av Norges ledende amatørkor og et kirkemusikalsk kraftsenter på Vestlandet. Med sangere, programmering og formidling av høyeste kvalitet forvalter og fornyer koret den kirkemusikalske kulturen. 

 

Bergen Domkor ble etablert høsten 2009 og er å regne som et av Norges fremste kammerkor. Domkoret konserterer hyppig gjennom hele året, mest i Bergen, men også på turneer i Bjørgvin bispedømme og utenlands. Koret samarbeider jevnlig med profesjonelle musikere og ensembler, og legger vekt på å skape interessante program med spennende repertoar. Med en god blanding av kjent og ukjent, gammelt og nytt, søker man å gi publikum store konsertopplevelser. Domkoret deltar ved gudstjenester i Bergen domkirke menighet, og øver hver onsdag kveld i Bergen domkirke.

Bergen Domkor på Facebook

CREDO - Et komponistportrett av Trond H. F. Kverno ble utgitt høsten 2015. Du kan kjøpe platen direkte hos oss. Bestill på kontakt@bergendomkor.no 

Ta kontakt med dirigent Kjetil Almenning for prøvesang

 

Foto: Ingvild Festervoll Melien og Hans Knut Sveen