Prøvesang

Prøvesang

Koret har prøvesang i begynnelsen av hvert semester. Det er et mål at sangerne skal utvikle sin egen stemme og gehør i arbeidet mot en homogen korklang. Sangerne i koret tilegner seg notekunnskap, sangteknikk og musikalsk bevissthet i konsentrert arbeid på øvingene. Kontakt dirigent Eirin Beate Åserud ebeat-aa@online.no 94 33 67 79