Bergen Domkirkes Jentekor

Bergen Domkirkes Jentekor har medlemmer fra hele Bergen og fra nabokommunene. Jentene øver i aldersdelte grupper, men opptrer ofte sammen med de andre gruppene på konserter, gudstjenester og reiser.

Gruppene er delt inn slik:

DomkirkeSpirene: 1.-4.klasse. Åpent for alle. Øver tirsdager kl 16.30-17.15
Jentekoret: 5.-7.klasse. Prøvesang. Øver tirsdager kl 17.30-19.00
DUG ungdomskoret: 8.klasse-3.gym. Prøvesang. Øver tirsdager kl 18.50-20.50

Dirigent: Eirin Beate Åserud-Løvlid

Foto: Ingvild Festervoll Melien