Ferdinand Vogel
16. februar

Vogelseminaret

Konsert med unge voksne orgelstudenter

I forlengelsen av Orgelklubben Ferdinands arbeid med orgelundervisning for barn og unge opp til 18 år, har Mariko Takei Myksvoll tatt initiativet til "Vogelseminaret", der orgelelever 18 år og eldre møtes tre ganger i året til seminar og konsert. Gruppens første seminarhelg avsluttes med dagens konsert. 

  • Bergen domkirke
  • søndag 16. februar
  • 15:00
  • Gratis