Otto Christian Odland
06. juli

Bergen Orgelsommer

Otto Christian Odland, orgel/organ

Program kommer / Program TBA

  • St. Paul katolske kirke/St. Paul's Church
  • lørdag 06. juli
  • 12:00
  • Gratis/Free