24. juli

BERGEN ORGELSOMMER Simon Johnson

Orgelkonsert / Organ Concert
Simon Johnson (England)

 

Billetter / Tickets online
Billetter selges også ved døren fra kl. 19.00
Tickets available at the entrance from 19.00 

 

Program:

Marius Monnikendam (1896-1977):
Toccata

Felix Mendelssohn (1809-1847):
Prelude and Fugue in C minor (Op. 37, No. 1)

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr‘ (BWV 663)

From the Orgelbüchlein/Orgelbüchlein Project:
Jacques van Oortmerssen (1950-2015):
Nun ruhen alle Wälder
Johann Sebastian Bach:
 Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 633)
 Wer nur den lieben Gott läßt walten (BWV 642)
Simon Johnson (*1975):
 Wohl dem, der in Gottes Furcht steht

William Byrd (c. 1542-1623):
A fancie, from My Ladye Nevell’s Book

Herbert Howells (1892-1983):
Master Tallis’s Testament

Ralph Vaughan Williams (1872-1958):
Rhosymedre

Johann Sebastian Bach:
Fugue in E-flat major (BWV 552.ii)

 

 

  • Mariakirken / St. Mary's Church
  • tirsdag 24. juli
  • 19:30
  • 100