24. februar

Nytt norsk orgelverk

Karstein Askeland fremfører bl.a. det nyskrevne orgelverket «Nygotiske etterklanger» av den norske komponisten Johan Varen Ugland.

 

Program:

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Preludium og fuge, h-moll (BWV 544)

Johan Varen Ugland (*1946):
Nygotiske etterklanger (2015)

Johann Sebastian Bach:
Fra «Orgelmessen»:
Vater unser im Himmelreich (BWV 682)

Max Reger (1873-1916):
Fantasi og fuge, d-moll (opus 135b) 

 

Johan Varen Uglands verk Nygotiske etterklanger er komponert i 2015 og ble urfremført av Karstein Askeland i Trefoldighetskirken i Arendal i november 2016.
Musikken er inspirert av en av victoriatidens edleste skikkelser, adelsmannen og filantropen Sir John Sutton,
som brukte sin veldige formue til å restaurere gamle kirker og orgler, gjenskape og blåse liv i liturgisk musikk
og kirkekunst som i århundrer hadde sovet en tornerosesøvn, og ikke minst søkte å minske sosial
nød ved å bygge solide og sunne hjem for de aller mest fattige. Selve orgelverket fortaper seg ikke i
gregorianikken; komponisten gjenspeiler den romantiske tradisjon nygotikken tross alt var en del av. 

  • Bergen domkirke
  • fredag 24. februar
  • 19:30
  • Gratis