05. mars

Askeonsdagsmesse

Bergen domkirke innleder fastetiden med messe på askeonsdag

Bergen Domkor deltar

  • Bergen domkirke
  • onsdag 05. mars
  • 19:00
  • Gratis