13. februar

Askeonsdag

Bergen Domkor deltar på den tradisjonsrike Askeonsdagsmessen i Bergen domkirke

Under messe fremføres motetten "Der Geist hilft unser Schwachheit auf" BWV 226 av Johann Sebastian Bach.

  • Bergen domkirke
  • onsdag 13. februar
  • 19:30