20. mars

"Ascendens in altum"

Fra jordisk begjær til opphøyd, himmelsk kjærlighet. Fortryllende flerstemmighet i Bergen domkirke denne søndagskvelden i fastetiden, med frempek til Kristi himmelfart.
Musikk av Patterson (1947-) og renessansekomponistene Dufay, Cipriano, Tromboncino og Victoria.

Konserten har to hovedlinjer. Kristi Himmelfart, representert ved en messe og en motett til Kristi Himmelfartsdag av komponisten Tomás Luis de Victoria, og transformasjonen av renessansedikteren Petrarcas jordiske begjær til en opphøyd, himmelsk kjærlighet.

Den ideelle kjærlighet mellom mennesker er som Jesu selvoppofrende kjærlighet til mennesket: den speiler Guds betingelsesløse kjærlighet. Veien til denne ideelle tilstanden er ikke lett. Som for Dante, krevde det av Petrarca et offer. Dantes elskede Beatrice døde, Petrarca mistet sin Laura. Begge poeter kjempet imidlertid tapte slag på jorden, for Beatrice og Laura var for poetene uoppnåelige kvinner. Da de mistet sine jordiske former, forsvant siste rest av poetenes fåfengte håp om gjengjeldelse. Det ble også redningen for de to kjærlighetssyke diktere. Det eneste som til slutt hadde verdi, var kjærligheten i seg selv.

Victorias messe samt to messeledd av Patterson fremføres a capella. Petrarcas dikt blir å høre i instrumentale og vokale fortolkninger av Cipriano de Rore, Guillaume Dufay og Bartolomeo Tromboncino.

Bergen Barokk og Currentes: Jostein Gundersen, Frode Thorsen, Ruth Solveig Steinsland, Erik Bosgraaf og Hans Knut Sveen

Vokalensemblet Spir: Synnøve Nordvik, Eli Yksnøy, Åsne Kvamme, Tore Kloster og Bjørn Gisle Seter

  • Bergen domkirke
  • søndag 20. mars
  • 19:30
  • 200/100